تخفیف ویژه روز ولنتاین

تخفیف ویژه روز ولنتاین

به مناسبت روز ولنتاین تخیف ویژه 5000 تومانی برای تمام مشتریانی که تا تاریخ 98/11/28 سفارش خود را در فروشگاه ثبت نمایند.

کد تخفیف : valentine20  حداقل میزان خرید 25/000 تومان

مطابق شکل زیر میتوانید کد تخفیف را در سبد خرید خود اعمال نمایید.

نظرات بازدیدکنندگان