پخش تریلر فروشگاه

پخش تریلر فروشگاه

دوستان از ویژگی های جدید اضافه شده به فروشگاه امکان پخش تریلر در صفحه محصول مورد نظر میباشد.فقط کافیست وارد صفحه محصول مورد نظر خود شوید و طبق شکل زیر اقدام نمایید.

با زدن دکمه ویدیو میتوانید تریلر عنوان مورد نظر را به صورت آنلاین تماشا کنید.

نظرات بازدیدکنندگان